• 27 feb
    Konverteringsoptimering

    Konverteringsoptimering

    Konvertering handlar om just konvertering, att konvertera besökare på en hemsida till kunder. På engelska kallas begreppet conversion optimization eller conversion rate optimization, och förkortas ofta CRO. CRO är en av de tjänster som till […]