Konvertering handlar om just konvertering, att konvertera besökare på en hemsida till kunder. På engelska kallas begreppet conversion optimization eller conversion rate optimization, och förkortas ofta CRO. CRO är en av de tjänster som till exempel en webbyrå kan hjälpa företag med. Begreppet och tjänsten har sitt ursprung i företagens, framförallt e-handlarnas, behov av att på ett mätbart sätt kontrollera hur många gäster som faktiskt handlade. Detta behov uppstod framförallt i samband med den ökande konkurrensen inom e-handelsbranschen från 2000-talet och framåt. Man började därför experimentera med hemsidornas layout och design för att se vad som gav bäst resultat, och den kunskapen används idag inom konverteringsoptimering.Konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering tillämpas dock inte bara på e-butiker, utan kan användas på alla typer av hemsidor. Målet med optimeringen behöver inte heller vara att få kunden att handla varor, utan kan vara att kunden ska ta kontakt med företaget, boka ett möte, beställa prover, skriva upp sig på en mejllista, följa företaget i sociala medier, eller vad som helst som gynnar innehavaren av hemsidan.

En metod för att på ett tydligt sätt arbeta med konverteringsoptimering är att använda en testmetod som kallas A/B-tester. Det innebär att hälften av besökarna på en sida får se en version av startsidan, och hälften en annan. Efter att testperioden är över jämför man vilken av versionerna som gav flest konverterade besökare.

Andra konkreta grepp som man kan ta när man arbetar med hemsidans design och layout för att förbättra konverteringsfrekvensen är att skapa ett så kallat Call-To-Action, CTA. Det innebär att besökaren på hemsidan redan från startsidan tydligt uppmanas att handla, det vill säga att göra just det som man vill uppnå. Vill man till exempel att besökaren ska kontakta företaget kan en stor knapp på förstasidan med orden ”Kontakta oss” vara ett tydligt Call-To-Action. Vill man istället att besökaren ska boka ett möte skriver man ”Boka ett möte här”, och vill man att kunden ska handla skriver man ”Köp nu”. Detta är naturligtvis något förenklat, men är ändå den grundläggande principen bakom CTA.

Om du anlitar en webbyrå för att skapa din hemsida kan de ta faktorer som konverteringsoptimering i beräkning redan från grunden. Det kommer nästan garanterat att löna sig i längden, eftersom en hemsida som är utformad för att optimera konverteringsfrekvensen med största sannolikhet kommer att öka försäljningen.

Taggar: , , , ,