Den grafiska profilen utgör en stor del av en verksamhets identitet både internt och externt. Det är den visuella delen som organisationen kommunicerar till omvärlden, både externt och internt inom företaget. Man använder helt enkelt sin grafiska profil i kommunikationen med sina kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter.

Varför en grafisk profil?
Skälet till att en grafisk profil fastställs är att organisationen har en avsikt att uppfattas på ett likartat sätt oavsett vem mottagaren av budskapet är.Skiss Grafisk profil

Den grafiska profilen beskriver regler för hur organisationens logotyp får användas och i vilka sammanhang den får användas. Exempelvis att logotypen endast undantagsvis får användas av både anställda och externa aktörer och då endast om tillstånd för reproduktion av logotypen medgivits. Vidare bestäms i den grafiska profilen när var och hur vilka färger och typsnitt ska användas i de trycksaker företaget eller organisationen producerar, eller låter producera. Ibland ska de publiceras i svart/vitt andra gånger i de färger som är fastställda i profilen. Färgerna skall återges så precist som möjligt varför det även anges exakta cmyk-koder för trycksaker och rgb-koder för publicering på en webbplats, så att kulörena uppfattas likadant.

Vad innehåller en grafisk profil?
En grafisk profil innehåller riktlinjer för hur organisationens logotype och andra eventuella grafiska element ska placeras på visitkort, brevpapper, webbplatser och skyltar för att bilda en stark helhet med hög igenkänningsfaktor i omvärlden. En klart definierad grafisk profil med tydliga riktlinjer för användandet benämns i regel Profil- eller Designprogram.

Corporate identity
Internationellt används uttrycket Corporate Identity. Begreppet Corporate Identity förmedlar att det handlar om en gemensam identitet. Ett begrepp som kanske kan vinna framgång även på den svenska marknaden. Begreppet gemensam identitet fokuserar på just det organisationen önskar uttrycka.

Med en väl definierad grafisk profil stärker man gemenskapen mellan ledare och medarbetare och lägger lättare grunden till en ”vi-känsla”. Inte att förglömma, kanske viktigast av allt en väl hållen grafisk profil, med ett likartat visuellt uttryck stärker företagets varumärke då en hög igenkänningsfaktor skapas för samtliga intressenter.

Utveckla din grafiska profil
Förutom att använda din grafiska profil i trycksaker och på webbplatser kan du med fördel sätta din profil på företaget bil- eller maskinflotta, profilprodukter och rena reklamartiklar, ”give-aways”.

För det fall dina anställda möter kunderna i butik, restaurant eller på serviceställen kan profilkläder beställas med den grafiska profilen som självklar utgångspunkt. Aktörer som Design by NicMa kan vara behjälpliga med att stärka ditt varumärke genom framtagandet av profilprodukter med just din grafiska profil.

Taggar: , , , ,