Parallax scrolling är en traditionell animeringsteknik som användes redan under 1940-talet. En 3-dimensionell effekt skapas genom att objekt i för- och bakgrunden rör sig i olika hastigheter.

Under 1980-talet började spelbranschen använda sig av tekniken. Objekt som upplevs som nära har en större förändring än de objekt som upplevs som att de finns på ett större avstånd, när de ses från olika positioner. På så sätt kan parallax scrolling användas för att bestämma avstånd.

Ordet parallax – vad betyder det?Parallax-Scrolling

Ordet parallax har sina rötter i det grekiska språket. Ordet parallaxis betyder förändring.

Parallax scrolling – en het designtrend
Parallax scrolling ses som en av de snyggare designeffekterna som har slagit ner i den digitala världen. Kreativiteten vid utvecklingen av parallax scrollingeffekter tycks vara oändlig.

Parallax scrolling används ofta av reklambyråer i påkostade online-kampanjer som innehåller ett element av överraskning. Måhända inte alltid den mest användarvänliga webbdesignen. Som kuriosa kan nämnas att det ofta handlar om parallax scrolling i de fall ordet varumärke nämns fler gånger än antalet gånger orden funktionalitet, användarvänlighet eller begriplighet används i ett och samma sammanhang.

Hur vet du …
… att du hamnat på en sida som är designad med en parallax scrollingeffekt? Du vet det då du hamnat på en sådan sida då du spontant reagerar på att webbplatsen tycks ha något fel. Med tankar som att det var något konstigt med exempelvis sidans bakgrundsbilder. Naturligtvis kan det vara något fel på en webbplats, fast såg den designad ut var det troligen en parallax scrollingeffekt det handlade om. Som nämnts tidigare är det vanligt att objekt, som text och bilder, rör sig snabbare än bakgrunden. Karakteristiskt är att rutor kan fyllas med innehåll när man skrollar över dem. Att skrolla är på så sätt ett enkelt sätt att bekräfta för sig själv att det verkligen handlar om en webbplats eller sida med parallax scrolling design.

Numera mainstream
Från att ha varit en trendig designeffekt som använts av ett fåtal främst reklambyråer på ett överdrivet sätt, samt av spelindustrin är numera parallax scrolling ett verktyg för gemene man.

Idag är parallax scrolling ett designverktyg som tjänar webbplatsens kommunikationssyften gentemot sina besökare och deras upplevelse av både företaget och dess webbplats. Det är framförallt webbplatser och sidor som innehåller ett element av storytelling som är mest betjänta av tekniken.

Taggar: , , , , ,